fbpx

Kauba tagastamine

Kliendil on õigus peale laos olevate toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist, oma tellimus tühistada, saates elektronposti aadressile info@kral.ee vastavasisulise teate koos arve numbri ning oma arvelduskonto numbriga.

Tellimisel oleva kauba tühistamisel Klient maksab tellimiskulud, mis peetakse kinni 25% ettemaksust.

Peale toodete kättesaamist on Kliendil võlaõigusseadustiku mõistes 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Tarbijal on õigus tagastada toode mõjuva põhjusega 14 päeva jooksul peale toote kättesaamist. Avaldus tellimuse tühistamisest ja toote tagastamisest tuleb teha kirjakikult e-mailile sven@kral.ee.  Kauba tagastamise kulud kannab Klient. Kliendil on valida, kas organiseerib ise transpordi või kasutab meie pakutud transporditeenust. Meie transporditeenus sisaldab järgmisi kulusid sõlutvalt asukohast: bensiin, kaubiku päevahind ja tööjõukulud.

Tagastamisele kuuluv kaup peab olema kahjustamata. Seega, kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise või ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või Kliendi süü / hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab Kral OÜ endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut. Ekspertiisiga seotud kulud kannab pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

Raha tagastatud kauba eest laekub Kliendi pangaarvele hiljemalt 21 tööpäeva jooksul alates hetkest, mil müüja on lepingu lõpetamise teatise kätte saanud.